Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας η προμηθειά σας είναι 4% επί του ποσού.